Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w latach 2017-2019

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu