Budowa oświetlenia drogowego LED w ramach następujących części: Część nr 1: Przebudowa ulicy Rugiańskiej w celu poprawy jakości oświetlenia ulicznego - modernizacja oprawy LED Część nr 2: Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia LED w ciągu ulic Ceglanej i Miedzianej w Szczecinie Etap I (ul. Miedziana) oraz Etap II (ul. Ceglana) Część nr 3: Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic Lechickiej i Zamieć w Szczecinie Etap I (ul. Lechicka) oraz Etap II (ul. Zamieć oraz Etap III (ul. Piwna) Część nr 4: Przebudowa ulicy Rapackiego w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Warcisława

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu