Wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecina w 2017 rok

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu