Budowa oraz remont nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Gryfińskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej (bocznej) w Szczecinie

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu