Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: "Budowa chodników, dojść do nieruchomości oraz budowa zjazdów w ciągu ulicy Ogrodniczej na odcinku od ulicy Dywizjonu 303 do ulicy Ostoi Zagórskiego"

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone