Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia”

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone