Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych z podziałem na etapy w ramach zadania pn.: „Budowa obustronnych chodników, dojść do nieruchomości oraz budowa zjazdów w ciągu ulicy Kolonistów na odcinku od ulicy Kombatantów do ulicy Ks. Ludgardy” z podziałem na etapy

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone