Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie”

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone