Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szosa Polska na odcinku od Nehringa do ul. Ogrodniczej w Szczecinie"

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone