Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja ul. Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Brodzińskiego-Wandy-Wróblewskiego w Szczecinie”

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone