Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Zadumanej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone