Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej w Szczecinie

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu