Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: ”Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej w Szczecinie

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone