Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska - Celulozowa - Orna w Szczecinie

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone