Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Remont chodników wokół parku Łyczywka na ulicach M. Curie Skłodowskiej, Wojska Polskiego i Krasickiego w Szczecinie"

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone