Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Sczanieckiej na odcinku od wiaduktu kolejowego (skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej) do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego wraz z budową chodnika”

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone