Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: „Modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńska – Celulozowa - Orna w Szczecinie".

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone