Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach Szczecina w podziale na części

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu