Oczyszczanie miasta Szczecin z podziałem na dwie części

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone