Przebudowa ul. Stalmacha w Szczecinie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rugiańskiej wraz ze zmiana organizacji ruchu

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone