Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu