Budowa chodnika na ul. Nehringa w Szczecinie wraz z budową oświetlenia na odcinku od ul. Pokoju do ul. Golęcińskiej (I etap - oświetlenie, II etap - chodniki)

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu