Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z realizacją zadania pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Dembowskiego, Rynkowej, Sczanieckiej w Szczecinie wraz z budową oświetlenia” związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone