Przebudowa ulicy Libelta na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia w Szczecinie wraz z przebudową oświetlenia

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu