Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa obiektu inżynierskiego nad rzeką Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej w Szczecinie”

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone