Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn.: Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone