Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników wiaduktu drogowego wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji chodników (płyta chodnikowa, konstrukcja nośna, konstrukcja kanału technologicznego) po obu stronach wiaduktu drogowego nad torami PKP wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 5, 29/15, 87 w obrębie geodezyjnym 1057, dz. nr 60 w obrębie geodezyjnym 1076 określającej dalszą przydatność do eksploatacji z uwzględnieniem nośności płyt oraz zakres ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót.