Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Budowa sygnalizacji ulicznej w Szczecinie na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: 1) etap 1 – Okólna - Pokoju, 2) etap 2 - Nehringa - Pokoju, 3) etap 3 – Graniczna - Szosa Polska ".

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone