Dostawa opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED w ramach zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy miasto Szczecin realizowanej poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego – obszar I, II, IV, V

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu