Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie z podziałem na dwa etapy: Etap 1 – Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Europejskiej; Etap 2 - Przebudowa ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy miasta.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone