Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 34/2 w obrębie geodezyjnym 3089 wraz z technologią wykonania robót oraz uzgodnieniami potrzebnymi do realizacji robót budowlanych

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone