Roboty w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta Szczecin w latach 2019-2021

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone