Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn.: Budowa jednostronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie od ul. Goleniowskiej poprzez rondo Gryfa do ul. Uranowej - Etap I oraz Budowa obustronnego chodnika na ul. Irydowej w Szczecinie na odcinku od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - Etap II.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone