Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczynskiej w szczecinie nad Suchym Kanałem.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone