Wprowadzenie stałych organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczecin w roku 2019

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu