Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego z określeniem aktualnej nośności wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie zlokalizowanego na dz. nr 14 w obrębie geodezyjnym 1050 z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnego remontu wraz z szacunkowym kosztem robót.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone