Utrzymanie wraz z montażem barierek ochronnych (różne rodzaje określone w załączniku nr 1A) w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu