Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej w Szczecinie

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu