Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego przy ulicy Rymarskiej w Szczecinie w pasie drogi krajowej nr 31 zlokalizowanego na działce 21, obr. 4180 Szczecin

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone