Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Koszalińskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Lipowej do wiaduktu kolejowego – etap I oraz „Przebudowa ulicy Koszalińskiej na odcinku od wiaduktu Kolejowego do posesji Koszalińska 2b – etap II

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone