Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Niepołomickiej w Szczecinie polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED"

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone