Przebudowa chodników i poboczy w ciągu ul. Braniborskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej w Szczecinie

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu