Świadczenie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone