Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Budowa obiektu inżynierskiego nad Suchym Kanałem w ciągu ul. Stołczyńskiej w Szczecinie.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone