Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbiórka wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Łowieckiej w Szczecinie"

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone