Wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych

Wartość
powyżej 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu