Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Rolnej w Szczecinie” związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone