Wykonanie przeglądów corocznych 101 obiektów mostowych oraz 5-cio letnich 25 obiektów mostowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2019 poz.1186)

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone