Wykonanie ekspertyzy pracy i stanu technicznego wszystkich łożysk (podparć klinowych) pomiędzy poprzecznicami przęseł a belkami podłużnymi wiaduktu drogowego nad doliną w ciągu ul. F.K. Druckiego- Lubeckiego w Szczecinie (droga powiatowa nr 5090Z), z określeniem zakresu prac mających na celu doprowadzenie w/w elementów do odpowiedniego stanu technicznego oraz określenie zakresu ewentualnych prac naprawczych wraz z szacunkowym kosztem robót.

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone