Wykonanie usługi w zakresie niwelacji precyzyjnej istniejących punktów (reperów roboczych) dla 42 obiektów mostowych na terenie miasta Szczecin,

Wartość
do 130 tys. zł
Data publikacji ogłoszenia
Termin składania ofert
Postępowanie zakończone